سلام به همه
دسته بندی :Aviation oil
1
products-image

روغن توربین ایروشل 555

2,077,250
$35.00

شرح:

روغن توربین ایروشل 555، روغنی بر پایه استر مصنوعی با سرعت 5 میلی متر بر ثانیه است که دارای ترکیبی متعادل از مواد افزودنی برای بهبود پایداری حرارتی و اکسیداسیون و افزایش توانایی حمل بار روغن پایه است

اخیراً با نیاز به انتقال قدرت بیشتر و بارهای بیشتر از طریق سیستم های انتقال هلیکوپتر و جعبه دنده آشکار شده است که استفاده از روغن حمل بار بسیار خوب مانند روغن توربین ایروشل 555 ضروری است

این روغن بر پایه استر مصنوعی است و نباید در تماس با مواد آب بندی ناسازگار استفاده شود و همچنین روی برخی از رنگ ها و پلاستیک ها تأثیر می گذارد

روغن توربین ایروشل 555 برای ارائه عملکرد بهتر در موتورهای فعلی طراحی شده استمحصولات مشابه